Portfolio výuky angličtiny pro firmy

 

- výuka obecné angličtiny (upevňování všech jazykových dovedností - poslech, čtení s porozuměním, gramatická přesnost, psaní)

- výuka konverzace

- výuka obchodní angličtiny (jak úspěšně zvládnout telefonní komunikace; jak účinně a výstižně psát obchodní korespondenci apod.)

- výuka odborných ekonomických předmětů (mikroekonomie, makroekonomie, podniková ekonomika, marketing, management - terminologie, přednášky atd.) i v angličtině

 

Firmám přizpůsobuji výuku vždy dle jejich požadavků. Firmení kurzy jsou "šity" na míru a vycházejí vstříc firemním potřebám.

 

Cena kurzů: vždy záleží na dohodě, podmínkách, časové náročnosti. Pro stanovení ceny mě, prosím, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.